Akcje społeczne Aktualności

O edukacji i profilaktyce stomatologicznej w Sejmie

Informacja prasowa Warszawa, 11 maja 2015 r. O edukacji i profilaktyce stomatologicznej w Sejmie 13 i 14 maja br. na terenie Sejmu RP odbędzie się

Informacja prasowa
Warszawa, 11 maja 2015 r.

O edukacji i profilaktyce stomatologicznej w Sejmie

13 i 14 maja br. na terenie Sejmu RP odbędzie się akcja edukacyjno-profilaktyczna, której celem jest zwrócenie uwagi na konieczność systemowych zmian w zakresie opieki i prewencji stomatologicznej. Wydarzenie organizuje Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej i Polski Czerwony Krzyż.

Inicjatywa zrodziła się w ramach corocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (World Oral Health Day). ? Chcielibyśmy, aby nasza akcja zwróciła uwagę na korzyści płynące z edukacji i budowania świadomości Polaków o tym, jak ważna jest higiena jamy ustnej już od najmłodszych lat ? mówi poseł Lidia Gądek, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki.

Wyniki bezpłatnych przeglądów stomatologicznych zrealizowanych w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego ?Chroń Dziecięce Uśmiechy?, który wspiera Polski Czerwony Krzyż i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, pokazują, że aż 76% polskich uczniów w wieku 6-12 lat ma problemy z próchnicą. Z kolei według danych Ministerstwa Zdrowia uzyskanych w ramach programu ?Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej? 99,9% Polaków w wieku 35-44 lat ma próchnicę zębów. ? Odsetek Polaków dotkniętych próchnicą wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i jest jednym z najwyższych w Europie. Konieczne są kompleksowe działania systemowe w celu poprawy tej sytuacji ? mówi prof. dr hab. med. Bartłomiej W. Loster, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Nieleczona próchnica zębów prowadzi do powstawania procesów patologicznych w obrębie jamy ustnej, które mogą przyczyniać się do poważnych komplikacji i rozwoju kosztownych w leczeniu chorób serca , cukrzycy czy schorzeń układu oddechowego . Próchnica zębów to poważny problem zdrowia publicznego nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Koszty leczenia schorzeń stomatologicznych należą do jednych
z najdroższych i w krajach wysoko uprzemysłowionych wynoszą one 5-10% publicznych wydatków na zdrowie.

? Podczas dni edukacji i profilaktyki stomatologicznej w Sejmie będziemy rozmawiać, w jaki sposób powinniśmy kształtować model opieki stomatologicznej w Polsce. Kluczowe tutaj będą promocja zdrowia jamy ustnej i profilaktyka chorób w tym zakresie, które będą odzwierciedlać trendy w innych dziedzinach opieki zdrowotnej ? dodaje poseł Lidia Gądek.

Partnerem wydarzenia jest Polski Czerwony Krzyż, który od 1963 roku prowadzi w szkołach Kluby Wiewiórka, których celem jest m.in. wykształcenie u dzieci nawyków dbania o higienę jamy ustnej.

W ramach dwóch edycji programu ?Chroń Dziecięce Uśmiechy? przeprowadzono w sumie 14 400 przeglądów dentystycznych w wybranych szkołach podstawowych z 10 województw: opolskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego (1 edycja) oraz mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego (2 edycja). Każdemu przeglądowi towarzyszyła ankieta wypełniana przez dentystę. ?Badanie przesiewowe stanu uzębienia wśród dzieci ze szkół podstawowych?, Ipsos, marzec 2014, 2015.
Holmlund A., Hedin M., Pussinen PJ, Lerner UH, Lind L., Porphyromonasgingivalis (Pg) a possible link between impaired oral health and acute myocardial infarction, Int J Cardiol, 2011 Apr 14; 148(2): 148-53.
British Dental Health Foundation.
Petersen PE, Bourgeois D, Ogawa H, Estupinan-Day S, Ndaye C. (2005) The global burden of oral diseases and risks to oral health. Bulletin of the World Health Organisation; 83; 661-669.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy