Edukacja Wiadomości branżowe

Podatki i składki twórców i artystów – optymalizacja obciążeń

Prawo podatkowe i ubezpieczeń społecznych jest skomplikowane i pełne niejasności. W jego gąszczu biegle poruszają się zwykle tylko kwalifikowani doradcy podatkowi i księgowi z dużym doświadczeniem. Przeciętny podatnik poddaje mu się najczęściej biernie, i dużo na tym traci. Prawo podatkowe jest bowiem skonstruowane tak, aby realizować dwa cele – fiskalny i solidaryzmu społecznego. Pierwszy z nich jest

Prawo podatkowe i ubezpieczeń społecznych jest skomplikowane i pełne niejasności. W jego gąszczu biegle poruszają się zwykle tylko kwalifikowani doradcy podatkowi i księgowi z dużym doświadczeniem. Przeciętny podatnik poddaje mu się najczęściej biernie, i dużo na tym traci. Prawo podatkowe jest bowiem skonstruowane tak, aby realizować dwa cele ? fiskalny i solidaryzmu społecznego. Pierwszy z nich jest jasny ? chodzi o to, żeby jak najwięcej zarobionych i wydawanych przez Was pieniędzy trafiło do budżetu. Ten drugi natomiast ma w założeniu takie nakładanie obciążeń, aby osoby lepiej radzące sobie w warunkach gospodarki rynkowej dokładały się do świadczeń osób, które radzą sobie gorzej. Czy te cele są słuszne i skutecznie realizowane? To już kwestia indywidualnego osądu każdego z Was.

Jednak polski system podatkowy, tak jak każdy z rozwiniętych systemów, umożliwia osobom znającym prawo i potrafiącym je stosować osiąganie dużych korzyści. Optymalizowanie obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych zgodnie z istniejącymi przepisami jest niezbywalnym prawem podatnika. Korzystanie z tego prawa jest jednak utrudnione ? powodem jest brak odpowiedniej wiedzy (i często obawa przed ewentualnym konfliktem z aparatem skarbowym).

Dlatego stworzyliśmy e-kurs:

Podatki i składki twórców i artystów ? optymalizacja obciążeń

 

Jego zadaniem jest przekazanie wiedzy o istniejących możliwościach zmniejszania obciążeń ? w sposób prosty, przystępny i pozwalający każdemu Uczestnikowi na dalsze podnoszenie kwalifikacji w zakresie rozumienia i stosowania prawa podatkowego i ubezpieczen społecznych.

Ważne: Uczysz się wtedy, kiedy masz czas i możliwości. Kolejne lekcje przesyłane są raz w tygodniu w formacie e-booka (pdf). Po każdej lekcji publikujemy testy, których rozwiązanie pozwoli Ci utrwalić i usystematyzować wiedzę. 

I -  co bardzo istotne ? udział w e-kursie kosztuje tylko 119 zł netto (146,37 brutto).  W ramach tej opłaty otrzymasz:

  • 11 lekcji w formacie pdf
  • dostęp do testów sprawdzających i systematyzujących wiedzę
  • płytę CD zawierającą wszystkie lekcje oraz dodatki:
  • profesjonalny fotograf ? wzory pism i umów z komentarzem
  • wzory pism i umów dla twórców i artystów z komentarzem
A to już wiesz?  PMPG POLSKIE MEDIA SA ? nowa nazwa łączy pochodzenie z historią firmy

Uwaga: Pierwszą edycję e-kursu rozpoczynamy już 22.09.2014 r.

Szczegółowy program e-kursu

Lekcja 1
 
1. Czy twórca znaczy zawsze to samo? 
2. Przychody twórców i artystów ? podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami przychodów
3. Przychody takie same, ale podatki różne
 
Lekcja 2
 
Koszty uzyskania przychodów ? jak je optymalnie ustalić i dokumentować dla poszczególnych źródeł ? cz. I
 
Lekcja 3
 
Koszty uzyskania przychodów ? jak je optymalnie ustalić i dokumentować dla poszczególnych źródeł ? cz. II
 
Lekcja 4
 
Optymalny wybór metody opodatkowania twórców i artystów w przypadku działalności gospodarczej ? studium przypadku
 
Lekcja 5
 
Ta sama działalność, różne podatki i składki 
 
  • Studium przypadku 
  • Ćwiczenia
 
Lekcja 6
 
Zatrudnianie twórców ? czyli jak nie płacić dwa razy podatku i składek na ubezpieczenie
  • Trochę teorii;
  • Studium przypadku;
  • Ćwiczenia
Lekcja 7
 
Przychody uzyskiwane za granicą, przychody nierezydentów uzyskiwane w Polsce, unikanie podwójnego opodatkowania
 
Lekcja 8
 
Podatek VAT ? wszystko, co powinieneś wiedzieć o podatku VAT, żeby nie wpaść w kłopoty i nie płacić go niepotrzebnie
 
Lekcja 9
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki i opłaty lokalne ? jak wykorzystać to, że jesteś twórcą?
 
Lekcja 10
 
Ubezpieczenia społeczne ? kopalnia oszczędności
 
Lekcja 11
 
Formalności, zgłoszenia, zawiadomienia, pisma, relacje z urzędem skarbowym ? czyli jak nie wpaść w kłopoty?
 
Dodatki
 
Wzory pism i umów dla twórców z komentarzem
Wzory pism i umów dla fotografów z komentarzem

dostarczył infoWire.pl
Źródło ŚwiatObrazu.pl. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy