Edukacja Wiadomości branżowe

Prawo korporacji

Pojęcie prawo korporacji nie oznacza odrębnej dziedziny nauki. Jest to raczej zbiorcze oznaczenie zespołu zagadnień pojawiających się w związku z funkcjonowaniem złożonych struktur gospodarczych, w tym w szczególności dużych przedsiębiorstw międzynarodowych.

Jest to dziedzina o rosnącym znaczeniu ze względu na rolę korporacji w obrocie gospodarczym, stopień skomplikowania problematyki prawnej związanej z ich działalnością, a równocześnie charakterystyczną specyfikę tej problematyki. Studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego ?Prawo korporacji? oferują przekrojowe podejście do zagadnień wypracowanych przez praktykę.
Pojęcie prawa korporacji nie jest określeniem wyodrębnionej w teorii prawa dziedziny nauki, a raczej zbiorczym oznaczeniem zespołu zagadnień pojawiających się w związku z funkcjonowaniem złożonych struktur gospodarczych, w tym w szczególności dużych przedsiębiorstw międzynarodowych.

Program studiów składa się z dwóch modułów (łącznie 200 h), które mogą być również realizowane oddzielnie w formie szkolenia.
Tematyka obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu specyfiki działalności korporacji międzynarodowych, zarządzania problematyką prawną w korporacjach międzynarodowych, zasad ładu korporacyjnego (corporate governance), roli regulatorów rynku i regulacji nadzorczych, zarządzania ryzykiem braku zgodności, zakresu obowiązywania przepisów miękkich (soft laws) w działalności korporacji, zagadnień prawnych wynikających z zarządzania ryzykiem działalności korporacji międzynarodowych.

W gronie wykładowców znajdują się eksperci prawa korporacji, w tym: przedstawiciele uznanych kancelarii prawnych, radcowie prawni, członkowie zarządów banków (Tomasz Braun, Tomasz Olkiewicz, Józef Palinka, Andrzej Paczuski, Michał Tober, Piotr Urbanik, dr Cezary Wiśniewski).

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku oraz rekrutacji znaleźć można na stronie:
http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-korporacji/

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło Espresso 77 Communications / martabarlak.com. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts