Polityka Wiadomości branżowe

?Rodzina ma głos!? – prezentacja kandydatów przyjaznych rodzinie w Olsztynie

W Olsztynie w ramach kampanii społecznej ?Rodzina ma głos!? przyznano Certyfikaty Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Otrzymali go między innymi: prof. Michał Wojciechowski ? kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego, Halina Chorążewicz ? kandydatka do Rady Powiatu Szczycieńskiego, Piotr Lisiecki ? kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego i Arkadiusz Przegrocki ? kandydat do Rady Miasta Olsztyn. Każdy certyfikowany zobowiązuje się do przestrzegania Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Lista kandydatów prorodzinnych będzie dostępna na stronie kampanii www.rodzinamaglos.pl.

W Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie regionalne kampanii ?Rodzina ma głos!?, na którym oficjalnie wręczono pierwsze certyfikaty prorodzinne lokalnym kandydatom, startującym w wyborach samorządowych. Celem tej ogólnopolskiej akcji społecznej jest zachęcenie do świadomego udziału w wyborach i zagłosowania na kandydatów przyjaznych rodzinie. Ponadto Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny chce promować działania samorządowe sprzyjające dobru rodziny. Pomocny w tym ma być Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie, czyli spisane zasady działania, określające prawidłową pracę na rzecz rodziny.

Kto daje Certyfikat?

W ramach akcji ?Rodzina ma głos!? lokalni pełnomocnicy poszukują kandydatów, którzy pragną działać zgodnie z wartościami określonymi w Dekalogu. Przyszli samorządowcy, wybrani przez lokalne kapituły, składające się z liderów opinii, otrzymują Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Wspólna praca i bezinteresowne zaangażowanie kapituł i pełnomocników w tej kampanii zagwarantują, że Certyfikaty będą przyznane rzetelnie i z należytą rozwagą. Istotne jest, że po wyborach nastąpi monitorowanie samorządowców z Certyfikatem i ocena ich działań. Oznacza to, że podjęcie zobowiązań, wynikających z Dekalogu, nie jest tylko obietnicą, ale będzie weryfikowane po wyborach.

Jak wspierać rodzinę?

Rodzina jest naturalnym i najlepszym miejscem kształtowania wartości i postaw do wychowania dzieci. Z tego powodu, by móc spełniać swoje podstawowe funkcje, powinna mieć odpowiednie zaplecze ekonomiczne, prawne i kulturalne. Organizatorzy akcji ?Rodzina ma głos!? wskazują prawidłowe z punktu widzenia lokalnych społeczności rozwiązania. Od piętnastu lat w województwie warmińsko-mazurskim odbywają się Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, które są dobrym pretekstem do inicjowania wielu działań lokalnych na rzecz dobra rodzin. Wydarzenia organizowane jest przez Radę ds. Rodzin, która działa przy Marszałku Województwa.

?Samorząd może realnie wesprzeć rodzinę. To on odpowiada za bezpieczeństwo, edukację, kulturę czy politykę społeczną. Przede wszystkim nie powinien przeszkadzać tylko wspierać rodziców w wypełnianiu ich podstawowej roli, wychowawców i opiekunów swoich dzieci. Może to robić choćby przez odpowiednią organizację szkół, przedszkoli oraz oferty kulturalnej? - mówi Ireneusz Jabłoński, przewodniczący rady programowej Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

 ?Rodzina ma głos!?

Lista certyfikowanych kandydatów będzie dostępna na stronie www.rodzinamaglos.pl


dostarczył infoWire.pl
Źródło Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts