Prawo Wiadomości branżowe

Senat za konwencją przemocową. Czekamy na weto Prezydenta

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny wyraża stanowczy sprzeciw wobec wprowadzenia „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. W treści tego dokumentu nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, że proponowane w nim rozwiązania powinny być przyjęte w naszym kraju. W czwartek, 5 marca br., Senat RP

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny wyraża stanowczy sprzeciw wobec wprowadzenia ?Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?. W treści tego dokumentu nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, że proponowane w nim rozwiązania powinny być przyjęte w naszym kraju. W czwartek, 5 marca br., Senat RP opowiedział się za ratyfikacją Konwencji głosami 49 senatorów, 38 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Teraz dokument trafił do prezydenta Bronisława Komorowskiego, który ma 21 dni na podpisanie albo zawetowanie ustawy ratyfikacyjnej.

Eksperci współpracujący z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny wnikliwie przyjrzeli się zawartym w ?Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?  rozwiązaniom i przygotowali szereg argumentów przemawiających za odrzuceniem konwencji. Oto najważniejsze z nich:

  1. W Polsce obowiązują wszystkie prawne rozwiązania służące walce z przemocą.*1 Konwencja w szkodliwy sposób łączy w sobie słuszne postulaty przeciwdziałania przemocy wobec kobiet z trudnym do zaakceptowania kontekstem ideologicznym. Nie przyczynia się do rozwiązań ograniczających prawdziwe problemy przemocowe. Zapisy w tym dokumencie negują ludzką naturę wyrażającą się w dwóch wymiarach ? męskim i żeńskim oraz zmieniają wzorce społeczne i kulturowe.
  2. Konwencja jest sprzeczna z zapisami Konstytucji RP deklarującymi nieingerencję państwa w światopogląd, przekonania filozoficzne i religijne obywateli oraz zapewniającymi swobodę w wyrażaniu ich publicznie (art. 25 ust. 2). Jest sprzeczna także z artykułem 18, który deklaruje, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Tymczasem dokument Rady Europy wprowadza genderową definicję płci społeczno-kulturowej, która prowadzi do uznania za małżeństwo pary jednopłciowe.
  3. Konwencja nie wzmacnia, lecz osłabia rodzinę ograniczając wpływ rodziców na przekazywanie swoim dzieciom norm i zachowań zgodnych z ich przekonaniami. 

Każdy kto zgadza się z naszymi wątpliwościami i chce zaprotestować przeciwko prawu uderzającemu w polską rodzinę może zrobić to za pośrednictwem strony: http://www.citizengo.org/pl/19778-poparcie-dla-prezydenckiego-weta-wobec-przemocowej-konwencji-rady-europy

A to już wiesz?  Wybitnie kreatywne zwycięstwo

dostarczył infoWire.pl
Źródło Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy