Prawo Wiadomości branżowe

Sprawdź, co możesz odliczyć w nowym roku

Zbliża się gorący okres rozliczeniowy. Chcesz zapłacić mniej? Zobacz, jakie są ulgi i komu przysługują. Jedną z nich jest ulga internetowa. Traktuje się ją jako zanikającą. Bardzo zmniejszyła się liczba osób, które mają do niej prawo. Wynika to z faktu, że można z niej korzystać tylko przez dwa lata kolejno następujące po sobie i przysługuje ona

Zbliża się gorący okres rozliczeniowy. Chcesz zapłacić mniej? Zobacz, jakie są ulgi i komu przysługują.

Jedną z nich jest ulga internetowa. Traktuje się ją jako zanikającą. Bardzo zmniejszyła się liczba osób, które mają do niej prawo. Wynika to z faktu, że można z niej korzystać tylko przez dwa lata kolejno następujące po sobie i przysługuje ona jedynie tym, którzy wcześniej jej nie stosowali ? mówi serwisowi infoWire.pl Małgorzata Sator z Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola. Podatnik w ramach tej ulgi ma prawo odliczyć w roku podatkowym kwotę nieprzekraczającą 760 zł.

Z ulgi o charakterze budowlanym i mieszkaniowym mogą skorzystać wyłącznie osoby, które mają tzw. prawa nabyte, a nie dokonały odliczeń w latach wcześniejszych, ponieważ nie wystarczyło na ten cel dochodu lub podatku.

Formą darowizny, która funkcjonuje od lat i z której podatnicy chętnie korzystają, jest ulga z tytułu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne. Skierowana jest zarówno do niepełnosprawnych, jak i osób, na których utrzymaniu pozostają chorzy. ?Najbardziej powszechne ulgi z tytułu wydatków rehabilitacyjnych dotyczą zakupu leków, użytkowania samochodu osobowego, pobytu w sanatorium oraz zakupu indywidualnych narzędzi i sprzętu niezbędnego w wykonywaniu codziennych czynności życiowych? ? wyjaśnia ekspertka.

Warto pamiętać, że wybór sposobu opodatkowania (indywidualne czy małżeńskie) w żaden sposób nie ogranicza naszego prawa do ulgi ani jej kwoty. ?Zasady te związane są ściśle z nami i naszymi dochodami, a nie z tym, w jakiej formie się rozliczamy. Oczywiście istnieją odliczenia, które nie przysługują osobom korzystającym z opodatkowania w pewnych formach zryczałtowanych, np. karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy podatek liniowy, ale to dotyczy działalności gospodarczej? ? podkreśla Małgorzata Sator.dostarczył infoWire.pl
Źródło infoWire.pl. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Niemiecka ustawa wyeliminuje z rynku polskich przewoźników?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy