Prawo Wiadomości branżowe

Sprawdź, za co pracodawca może cię ukarać

Za naruszenie zasad obowiązujących w miejscu pracy mogą grozić kara porządkowa, dyscyplinarna, odpowiedzialność materialna, a nawet karna. Jak i za co pracownik może zostać ukarany przez pracodawcę?Kodeks pracy definiuje trzy rodzaje kar: naganę, upomnienie oraz karę pieniężną. „Dwie pierwsze mogą być zastosowane przez pracodawcę np. w sytuacji nieprzestrzegania

Za naruszenie zasad obowiązujących w miejscu pracy mogą grozić kara porządkowa, dyscyplinarna, odpowiedzialność materialna, a nawet karna. Jak i za co pracownik może zostać ukarany przez pracodawcę?

Kodeks pracy definiuje trzy rodzaje kar: naganę, upomnienie oraz karę pieniężną. ?Dwie pierwsze mogą być zastosowane przez pracodawcę np. w sytuacji nieprzestrzegania ustalonych godzin pracy? ? mówi serwisowi infoWire.pl Agnieszka Banaszkiewicz, radca prawny z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy. Kara pieniężna może zostać nałożona na pracownika za niestosowanie się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów pożarowych czy stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pracodawca ma prawo zastosować upomnienie, naganę, karę finansową lub nawet zwolnienić dyscyplinarnie, w zależności od interpretacji i okoliczności zdarzenia. ?Wysokość kary pieniężnej zależna jest od wysokości wynagrodzenia danego pracownika. Suma kar nie może być wyższa niż dziesiąta część miesięcznej pensji? ? informuje prawniczka.

Kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od dowiedzenia się pracodawcy o naruszeniu zasad przez pracownika ani 3 miesięcy od danego incydentu. Przed nałożeniem kary pracodawca ma obowiązek wysłuchać pracownika. Decyzja o karze musi być przekazana w formie pisemnej. Pracownik może się od niej odwołać, jak również skierować sprawę do sądu. Wpis do akt osobowych o nałożonej karze usuwa się po upływie roku nienagannej pracy.

Pracodawca nie może stosować innych kar niż zawarte w Kodeksie pracy. Jeśli to zrobi, popełni wykroczenie, za które grozi kara grzywny w przedziale od 1000 do 30000 zł.dostarczył infoWire.pl
Źródło infoWire.pl. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Unilever zainwestuje w młodych przedsiębiorców. Ponad 200 000 EUR do wygrania

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy