Edukacja Wiadomości branżowe

Jak zabezpieczyć się przed powodzią?

Na Politechnice Gdańskiej spotkają się eksperci od ochrony przeciwpowodziowej. Dyskutować będą o monitoringu zagrożeń i modelowaniu. Inżynierowie z PG i Uniwersytetu w Rostoku opowiedzą też o wynikach wspólnych badań nad nowymi materiałami do budowy wałów przeciwpowodziowych. Konferencja “Południowy Bałtyk – Nowe Technologie i Aktualne Osiągnięcia w Ochronie Przeciwpowodziowej" organizowana jest w ramach projektu DredgDikes. Zainicjowany przez Uniwersytet w Rostoku i Politechnikę Gdańską (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) projekt koncentruje się na badaniach przydatności urobku z robót czerpalnych do budowy wałów przeciwpowodziowych*.Podczas konferencji mowa będzie nie tylko o badaniach realizowanych przez uczelnie, ale także o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym w ogóle. Referaty wygłosi wiele osób związanych zawodowo z tym zagadnieniem, m. in. pracownicy Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Urzędu Morskiego w Gdyni. Swój udział zapowiedzieli także przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i gminy Gdańsk.Wykład otwierający wygłosi prof. Heinz Brandl z

Na Politechnice Gdańskiej spotkają się eksperci od ochrony przeciwpowodziowej. Dyskutować będą o monitoringu zagrożeń i modelowaniu. Inżynierowie z PG i Uniwersytetu w Rostoku opowiedzą też o wynikach wspólnych badań nad nowymi materiałami do budowy wałów przeciwpowodziowych. 

Konferencja ?Południowy Bałtyk ? Nowe Technologie i Aktualne Osiągnięcia w Ochronie Przeciwpowodziowej" organizowana jest w ramach projektu DredgDikes. Zainicjowany przez Uniwersytet w Rostoku i Politechnikę Gdańską (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) projekt koncentruje się na badaniach przydatności urobku z robót czerpalnych do budowy wałów przeciwpowodziowych*.

Podczas konferencji mowa będzie nie tylko o badaniach realizowanych przez uczelnie, ale także o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym w ogóle. Referaty wygłosi wiele osób związanych zawodowo z tym zagadnieniem, m. in. pracownicy Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Urzędu Morskiego w Gdyni. Swój udział zapowiedzieli także przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i gminy Gdańsk.

Wykład otwierający wygłosi prof. Heinz Brandl z Politechniki Wiedeńskiej, światowej klasy ekspert od zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

Konferencja odbędzie się w gmachu głównym PG, w dn. 5-6 czerwca. Dziennikarzy zapraszamy 5 czerwca w godz. 9:00-10:30.

*Urobek z robót czerpalnych to materiał, którego nie brak zarówno na polskim jaki i niemieckim wybrzeżu. Co roku tony tej materii wydobywane są w trakcie pogłębiania torów wodnych i portów.

Dwa lata temu powstało polskie stanowisko badawcze (fragment wału) w Trzcinisku koło Wiślinki. Zbudowano je z mieszaniny urobku oraz popiołożużli - odpadu powstającego w elektrowniach węglowych. W Niemczech do budowy takiego stanowiska wykorzystano urobek czerpalny oraz geosyntetyki (materiały polimerowe).

W oparciu o badania wykonane na stanowiskach powstał wał pilotażowy, który chronić będzie tereny zagrożone powodzią w rejonie Rostoku. Konstrukcja ukończona w maju 2014 r. będzie stale monitorowana przez partnerów projektu. Naukowcy tworzą właśnie wielojęzyczny ?Podręcznik Dobrych Praktyk?, który udostępniony zostanie instytucjom zajmującym się ochroną przeciwpowodziową.

Projekt współfinansowany przez europejski Program Południowy Bałtyk.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Studenci PG pobiegną charytatywnie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy