Edukacja Wiadomości branżowe

Metoda CyberOka skomercjalizowana jako C-Eye

Opracowana na Politechnice Gdańskiej, wielokrotnie nagradzana w Polsce i za granicą Metoda CyberOka została skomercjalizowana. Urządzenie C-Eye, stworzone i sprzedawane przez spółkę AssisTech, wykorzystywane jest w diagnozie, rehabilitacji neurologicznej oraz komunikacji z osobami w śpiączce i sparaliżowanymi. W nazwie C-Eye zakodowano rolę systemu w życiu tej grupy pacjentów:  ConsciousnessEye ? Oko świadomości.

 

Spółka AssisTech zajmuje się realizacją projektów z branży multimediów i inżynierii biomedycznej. Założyli ją obecni i byli pracownicy Politechniki Gdańskiej. Na mocy umowy podpisanej 3 lutego 2015 r.  AssisTech stał się piątym spin-off`em spółki celowej PG Excento.

Prace nad rozwojem systemu C-Eye trwają od momentu założenia spółki, czyli od maja 2014 roku. Dzięki podpisanej w grudniu 2014 roku umowie licencyjnej na korzystanie z wyników badań naukowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej od 2010 roku, spółka wprowadza na rynek innowacyjny produkt, którego efektywność jest już potwierdzona naukowo.

Komercyjny produkt C-Eye, bazując na metodzie i rozwiązaniu CyberOka, został dostosowany do potrzeb klientów. Mimo, że jest to już zupełnie inne urządzenie, jego twórcy czerpali inspirację z doświadczeń terapeutów wykorzystujących CyberOko w codziennej pracy (w 7 ośrodkach w Polsce), jak również z wyników badań naukowych prowadzonych w ramach projektu naukowo-badawczego  na gdańskiej uczelni. System wyposażono w obszerne treści multimedialne, które stanowią gotowy do pracy materiał diagnostyczno-terapeutyczny. Dodano również możliwość umieszczania własnych treści, aby urządzenie uwzględniało nowe potrzeby użytkowników.

C-Eye dostępny jest w dwóch wariantach: w wersji profesjonalnej dedykowanej placówkom medycznym i terapeutom oraz w wersji do użytku domowego. Adresatami systemu C-Eye są pacjenci z dysfunkcjami neurologicznymi, najczęściej po ciężkich uszkodzeniach mózgu, np. urazach czaszkowo-mózgowych (na skutek wypadków komunikacyjnych), udarach, niedotlenieniu, czy zatrzymaniu krążenia. Urządzenie umożliwia zobiektywizowaną ocenę stanu świadomości osób doświadczonych śpiączką, które odzyskały przytomność, ale nie mogą nawiązać kontaktu z otoczeniem.

Jednym z elementów systemu C-Eye jest interfejs wzrokowy umożliwiający komunikację z pacjentem sparaliżowanym, pozornie pozbawionym możliwości porozumiewania się. W przypadku tej grupy pacjentów często dochodzi do błędnych diagnoz. Chory zostaje zdiagnozowany jako osoba w stanie wegetatywnym (ma otwarte oczy, ale niczego nie czuje, nic nie rozumie). Tymczasem w ok. 40% przypadków osoby te mają zachowaną świadomość, co więcej ? niejednokrotnie jest ona zachowana w pełni (zespół zamknięcia). Urządzenie nie tylko wspiera komunikację z pacjentami, ale przede wszystkim stymuluje ich funkcje poznawcze, poprawia koncentrację i koordynację wzrokową. Efektem pracy z urządzeniem jest zmniejszenie zdezorientowania i bezradności chorego oraz  ? w wielu przypadkach ? zauważalne usprawnienie funkcjonowania mózgu, dzięki uruchomionym wskutek stymulacji mechanizmom naprawczym i istniejącej plastyczności mózgu.

C-Eye jest sztandarowym projektem spółki AssisTech, która pracuje również nad innymi rozwiązaniami, wspierającymi człowieka w codziennym życiu.

- Opierając się na doświadczeniach pacjentów, terapeutów oraz lekarzy, cały czas będziemy poszukiwać nowych rozwiązań, które pomogą zaspokoić konkretne potrzeby osób wymagających opieki medycznej ? zaznacza Bartosz Kunka, prezes AssisTech Sp. z o.o.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts