Polityka Wiadomości branżowe

Pekao ze stabilną perspektywą ratingów Moody?s. Oceny ratingowe potwierdzone.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service w dniu 17 marca 2015 r. podwyższyła perspektywę długoterminowego ratingu depozytów Banku Pekao na stabilną. Zmiana perspektywy jest następstwem wdrożenia przez agencję nowej metodologii oceny wiarygodności kredytowej banków przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian w regulacjach europejskich dotyczących możliwości uzyskania wsparcia ze strony państwa w kontekście przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie naprawy, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD).

Moody's Investors Service Ltd. potwierdziła długo i krótko terminową ocenę ratingową depozytów Banku Pekao na poziomie ?A2" i ?Prime -1? oraz rating podstawowej wiarygodności kredytowej (baseline credit assessment - ?BCA?) na poziomie ?baa1?). 


dostarczył infoWire.pl
Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy