Praca Wiadomości branżowe

Po zmianie przepisów mundurowi coraz zdrowsi

Pracownicy służb mundurowych są w coraz lepszej kondycji. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, liczba mundurowych przebywających na zwolnieniu lekarskim zmniejszyła się o 30 procent.

Od 1 czerwca 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na mocy których funkcjonariusze służb mundurowych otrzymają za czas choroby dużo niższe uposażenie niż dotychczas. Wysokość uposażenia przysługującego funkcjonariuszowi za czas choroby, która nie jest związana ze służbą, została zmniejszona ze 100 do 80 procent. Zasiłek chorobowy w wysokości 100 procent poborów należy się tylko osobom, które uległy wypadkowi w trakcie służby.

Nowelizacja ustawy przyniosła natychmiastowe efekty. Resort Spraw Wewnętrznych na przełomie pierwszych trzech miesięcy obowiązywania nowych przepisów (tj. od czerwca do sierpnia 2014 r.) odnotował, iż liczba funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim zmniejszyła się o 1/3 w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku.

Formacją, w której odnotowano najwyższy spadek funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim jest Biuro Ochrony Rządu (31% funkcjonariuszy), zaś najniższy odnotowano w Straży Pożarnej i Straży Granicznej ( w obydwu przypadkach po 26% funkcjonariuszy). Jeśli jednak chodzi o ilość dni zwolnień lekarskich, to najwyższy spadek nastąpił w Policji ? 35%, natomiast, najniższy w Straży Pożarnej ? 23%.

Zgodnie z przepisami ustawy, wszelkie dane przedstawiające wpływ nowych rozwiązań na absencję chorobową służb mundurowych zostanę przedstawione w Sejmie,  w sprawozdaniu rocznym po roku od wejścia w życie ustawy.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło 4Effect PR. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts