Edukacja Wiadomości branżowe

Provident pomaga rozwijać artystyczne pasje dzieci z Nysy i okolic

Firma Provident wesprze Niepubliczną Szkołę Podstawową w Nysie oraz działającą przy niej fundację „Bardziej Być” w odnowieniu pomieszczeń o charakterze sceniczno-artystycznym, stanowiących bazę twórczą nie tylko dla uczniów rodzimej szkoły, ale również innych szkół gminnych. Na cele związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb artystycznych dzieci

Firma Provident wesprze Niepubliczną Szkołę Podstawową w Nysie oraz działającą przy niej fundację ?Bardziej Być? w odnowieniu pomieszczeń o charakterze sceniczno-artystycznym, stanowiących bazę twórczą nie tylko dla uczniów rodzimej szkoły, ale również innych szkół gminnych. Na cele związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb artystycznych dzieci placówka edukacyjna otrzymała grant z programu społecznego ?Wokół nas? firmy Provident. Niezbędne prace wykonane zostaną w ramach wolontariatu przez pracowników spółki, a także przedstawicieli rodziców i społeczności szkolnej. Z odnowionej pracowni dzieci będą mogły korzystać już od 1 sierpnia 2014 r.

Prace związane z renowacją odbędą się w dniach 30 czerwca ? 8 lipca 2014 r. Ich celem będzie odnowienie pracowni do działań artystycznych oraz wydzielonej przestrzeni scenicznej. W części artystycznej, gdzie odbywają się występy i zajęcia plastyczne, położone zostaną nowe płytki, z kolei w części scenicznej ? nowe panele, co w znaczny sposób poprawi komfort pracy z dziećmi i prezentację ich dorobku artystycznego. Wszystkie niezbędne materiały zakupione zostały w ramach grantu z firmy Provident. W realizację prac mogą się włączyć wszyscy chętni, którym zależy na stworzeniu dzieciom możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Będą w nich uczestniczyć m.in. pracownicy firmy Provident, przedstawiciele rodziców oraz społeczności szkolnej.

Twórczy rozwój talentu
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nysie organizuje wiele zajęć pozalekcyjnych, które każdorazowo prowadzone są nieodpłatnie. Ich organizacja wspierana jest m.in. przez fundację ?Bardziej Być?. Dzięki temu w kółkach tanecznych, teatralnych i plastycznych mogą uczestniczyć także dzieci z rodzin słabiej uposażonych, których nie byłoby stać na opłacenie prywatnych lekcji. Co ważne, wiele spośród dodatkowych inicjatyw organizowanych przez placówkę edukacyjną, skierowanych jest także do uczniów, rodziców i nauczycieli z innych szkół gminy Nysa. W odnawianych pomieszczeniach odbywają się m.in. spotkania z artystami, międzyszkolne przeglądy artystyczne, konkursy i inne przedsięwzięcia, które pozwalają dzieciom realizować swoje pasje.

Bardzo się cieszymy, że dzięki wsparciu firmy Provident będziemy mogli odnowić pomieszczenia, które służą rozwijaniu dziecięcych pasji. Co ważne, w ten sposób chcemy nie tylko pomóc najmłodszym w odkryciu swoich talentów i zainteresowań, ale także wzmacniać więzi emocjonalne pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz wesprzeć rodziny w organizacji czasu wolnego swoim pociechom. To także zachęta, by znaleźć właściwą przeciwwagę dla czasu, który dość często najmłodsi spędzają przed komputerem ? powiedziała Danuta Kobyłecka, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nysie. ? Renowacja pomieszczeń sceniczno-artystycznych nie byłaby możliwa bez wsparcia firmy Provident. To dzięki grantowi w wysokości 4830 tysięcy złotych mogliśmy zakupić płytki i panele niezbędne do odnowienia pomieszczeń, dzięki czemu dzieci z Gminy Nysa i jednocześnie podopieczni Fundacji ?Bardziej Być? będą mogły w odpowiednich, komfortowych warunkach rozwijać swoje zainteresowania i prezentować przedsięwzięcia artystyczne ? po prostu miło spędzać czas.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest organizatorem międzyszkolnych konkursów edycyjnych, takich jak: Międzyszkolny Konkurs Literackiej Twórczości Dziecięcej, Międzyszkolny Konkurs Teatrzyków Kukiełkowych, Przegląd Polskich Tańców Narodowych i Regionalnych, a także Spotkania Sztuk. W trakcie tych ostatnich dzieci, młodzież i rodzice mają możliwość bezpośredniego kontaktu z artystami, poetami, plastykami oraz wzajemnej prezentacji własnego dorobku. Biorą także udział w towarzyszących im warsztatach.

Bardzo nas cieszy, że możemy pomóc Szkole w Nysie w renowacji pracowni nie tylko poprzez udzielony grant, ale również aktywność wolontariuszy, czyli naszych pracowników, którzy będą na miejscu uczestniczyć w odnawianiu pomieszczeń ? powiedział Adam Czarnecki, Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności w firmie Provident Polska ? Szkoła skorzystała z możliwości, jakie daje nowa formuła naszego programu. W tym roku zainteresowanie programem było tak duże, że zdecydowaliśmy się zwiększyć wstępnie planowaną liczbę projektów, które uzyskały wsparcie. Wierzymy, że jako Polacy mamy pomaganie we krwi i jeżeli jest tylko taka możliwość, chętnie angażujemy się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Zależy nam, żeby inicjatywy, które uzyskały wsparcie, działały dalej również po zakończeniu projektu.

200 tys. zł wsparcia na lokalne programy społeczne
Proces zgłaszania projektów, które zrealizowane zostaną w ramach tegorocznej, czwartej już edycji programu ?Wokół Nas? zakończył się 25 kwietnia. Cykliczna inicjatywa firmy Provident ma na celu wspieranie lokalnych społeczności oraz przeciwdziałanie problemom wykluczenia społecznego i finansowego. W tym roku program poświęcony jest wspieraniu rodzin oraz promowaniu równowagi życia rodzinnego. Dzięki środkom i zasobom organizatorów wcielonych zostanie w życie aż 65 nowych projektów o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych. Projekty zrealizowane zostaną do końca sierpnia. Jak co roku, program ?Wokół Nas? przyczynia się do rozwoju współpracy partnerów społecznych takich jak samorządy, organizacje pozarządowe, media czy przedstawiciele biznesu. Dzięki temu przyczynia się do budowy więzi społecznych oraz promuje ideę partnerstw publiczno-prywatnych. Co bardzo istotne, w realizację każdego z projektów mogą włączyć się wszyscy chętni, nie tylko osoby działające na co dzień w organizacjach pozarządowych, ale wszyscy, którym na sercu leży dobro lokalnych społeczności.
Wśród wybranych przedsięwzięć znalazły się m.in. organizacja pikników rodzinnych, spotkań integrujących rodziny, zajęć rekreacyjnych i sportowych, a także Dnia Dziecka czy konkursów tematycznych. Wśród wybranych projektów wymienić można również zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół, odnowienie sal i pomieszczeń służących społecznościom lokalnym, aktywności mające na celu walkę z wykluczeniem społecznym i wiele, wiele innych.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Provident Polska SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy