Praca Wiadomości branżowe

Samotni ojcowie na rodzicielskim

Rząd przyjął projekt, który przewiduje, że z urlopów rodzicielskich oraz zasiłków macierzyńskich będą mogli korzystać samotni ojcowie, m.in. w przypadku śmierci matki dziecka. Obecnie ojciec może skorzystać z urlopu tylko w przypadku, gdy matka pracuje i wykorzysta pierwsze 14 tygodni urlopu zarezerwowanego wyłącznie dla niej. Ojciec, nawet jeśli pracował i

Rząd przyjął projekt, który przewiduje, że z urlopów rodzicielskich oraz zasiłków macierzyńskich będą mogli korzystać samotni ojcowie, m.in. w przypadku śmierci matki dziecka.

Obecnie ojciec może skorzystać z urlopu tylko w przypadku, gdy matka pracuje i wykorzysta pierwsze 14 tygodni urlopu zarezerwowanego wyłącznie dla niej. Ojciec, nawet jeśli pracował i opłacał składki, nie może skorzystać z tego rozwiązania, gdyż jego prawo do urlopu wynika z uprawnień matki.

Projekt zmian przewiduje, że w razie śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub gdy jej stan nie pozwala na sprawowanie opieki, z urlopu rodzicielskiego będzie mógł skorzystać ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

Ja informuje PortalKadrowy.pl projekt ustawy obejmuje również przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Osobą uprawnioną do otrzymania zasiłku może być ojciec dziecka bądź członek najbliższej rodziny sprawujący aktualnie opiekę nad dzieckiem w przypadku: śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub sytuacji, kiedy nie może ona sprawować opieki z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Warunkiem otrzymania zasiłku macierzyńskiego przez ojca dziecka lub inną osobę sprawującą nad nim opiekę będzie przerwanie zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Według portalu Wiedzy i Praktyki przyjęte rozwiązania mają na celu zabezpieczać rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka

Rada Ministrów 30 września 2014 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.

 

 

Źródło: PortalKadrowy.pl

 

 

 

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło 4Effect PR. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Jak wygląda obraz zdrowia polskich pracowników?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy