Prawo Wiadomości branżowe

Supermarket właścicielem kancelarii prawnej. Utopia czy realna perspektywa?

W dniach 6-7 maja w Warszawie odbędzie się spotkanie członków RIAD - międzynarodowego stowarzyszenia ubezpieczycieli ochrony prawnej, którego jedynym członkiem w Polsce jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.Przedstawiciele firm należących do RIAD będą zastanawiać się, jak na rozwój rynku ubezpieczeń ochrony prawnej wpłyną tendencje do coraz większej

W dniach 6-7 maja w Warszawie odbędzie się spotkanie członków RIAD - międzynarodowego stowarzyszenia ubezpieczycieli ochrony prawnej, którego jedynym członkiem w Polsce jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.Przedstawiciele firm należących do RIAD będą zastanawiać się, jak na rozwój rynku ubezpieczeń ochrony prawnej wpłyną tendencje do coraz większej liberalizacji przepisów dotyczących prowadzenia kancelarii prawnych i dostępu do wykonywania zawodów prawniczych.

O ile w Polsce przejawem liberalizacji było otwarcie kilka lat temu dostępu do zawodów prawniczych, którego efektem jest rosnąca z roku na rok liczba osób z uprawnieniami adwokata lub radcy prawnego, o tyle Anglia oraz Australia poszły nawet o krok dalej. Regulacje obowiązujące w tych krajach pozwalają zakładać kancelarie prawne firmom nie związanym z usługami prawnymi ? spółkom akcyjnym, zakładom ubezpieczeń czy innym podmiotom. Nail Rose, prawnik z wykształcenia i jednocześnie dziennikarz zajmujący się od 19 lat tematyką prawną zaprezentuje warunki założenia, problemy i procedury uruchomienia w Wielkiej Brytanii Alternatywnej Struktury Biznesowej (ABS ? Alternative Business Structure), bo tak na tamtejszym rynku określane są kancelarie należące do firmy niezwiązanej z usługami prawnymi. Swój punkt widzenia na temat potencjału, jaki niosą dla ubezpieczycieli ochrony prawnej takie Alternatywne Struktury, przedstawi słuchaczom Jakob Weberstaedt, niezależny konsultant z Niemiec, zajmujący się przede wszystkim rozwojem międzynarodowych strategii na rynku usług prawniczych.

Joanna Wisła-Płonka, radca prawny z Bielska-Białej i członek komisji ds. swobodnego przepływu prawników przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy z siedzibą w Brukseli, zaprezentuje uczestnikom spotkania zasady funkcjonowania rynku usług prawnych w Polsce, który powoli zmierza w kierunku nowych rozwiązań ustawodawczych znoszących ograniczenia dostępu do zawodu radcy prawnego lub adwokata.

W trakcie sesji roboczych uczestnicy spotkania wraz z prelegentami zastanowią się, czy liberalizacja rynku i swobodny przepływ usług prawniczych może doprowadzić do sytuacji, kiedy na przykład w Niemczech działa kancelaria prawna, której właścicielem jest polski supermarket? Albo czy włoski ubezpieczyciel ochrony prawnej może założyć kancelarię prawną w Wielkiej Brytanii? Czy to tylko utopia, czy realna perspektywa rozwoju rynku usług prawnych?

O RIAD

RIAD, Rencontres Internationales des Assureurs Défense, międzynarodowe stowarzyszenie ubezpieczycieli ochrony prawnej powstało w 1969 roku w Rzymie. Celem tej niezależnej organizacji jest promowanie poprzez swoich członków łatwego i korzystnego w wymiarze finansowym dostępu do wysokiej jakości pomocy prawnej oraz do wymiaru sprawiedliwości. Firmy skupione w RIAD oferują specjalistyczne usługi w zakresie ubezpieczeń ochrony prawnej. W szczególności gwarantują udzielanie porad prawnych, reprezentowanie ubezpieczonych w postępowaniach przedsądowych, jak również zapewniają profesjonalną pomoc w postępowaniach sądowych oraz ponoszenie kosztów postępowania sądowego. Stowarzyszenie liczy aktualnie ponad 60 członków z 18 krajów Europy, oraz z Kanady, Ameryki Południowej oraz RPA. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. jest jedynym członkiem RIAD z Polski.

 

O D.A.S.

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. od 2000 roku oferuje w Polsce ubezpieczenia ochrony prawnej najwyższej jakości. W swojej ofercie Ubezpieczyciel korzysta z doświadczeń własnych     i międzynarodowego koncernu, którego jest częścią. Wąska specjalizacja Towarzystwa oraz aktywne wspieranie Klientów oraz poszukiwanie nowych propozycji, to atuty, które pozwalają osobom ubezpieczonym w D.A.S. skuteczniej walczyć o swoje prawa.  

W 2013 roku D.A.S. utworzył 2 nowe spółki: D.A.S. Prawo i Finanse Sp. z o.o. oraz D.A.S., Tomasz Niedziński Kancelaria Prawna Sp. K., których celem jest dostarczenie usług odpowiadających potrzebom spoza ubezpieczenia, jakie zgłaszają klienci oraz wzmocnienie własnej sieci sprzedaży.

Źródło D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy