Praca Wiadomości branżowe

TEB przepustką do wymarzonej pracy

Idea Lifelong Learning, czyli uczenia się przez całe życie to nie tylko sposób na utrzymanie się na rynku pracy, ale i zwiększenie szans na awans, rozwój zawodowy, a nierzadko przepustka do firmy, która może zaoferować więcej. Nauka to inwestycja w siebie, ale żeby dobrze ulokować kapitał, którym w tym przypadku są nasze umiejętności, talenty, ale też zasoby finansowe,

Idea Lifelong Learning, czyli uczenia się przez całe życie to nie tylko sposób na utrzymanie się na rynku pracy, ale i zwiększenie szans na awans, rozwój zawodowy, a nierzadko przepustka do firmy, która może zaoferować więcej. Nauka to inwestycja w siebie, ale żeby dobrze ulokować kapitał, którym w tym przypadku są nasze umiejętności, talenty, ale też zasoby finansowe, trzeba zrobić to mądrze. Czyli jak?

Przede wszystkim należy celować w ofertę wartościowych kierunków, które z jednej strony pozwalają nabyć przydatnych umiejętności, z drugiej wykorzystać je w praktyce, czyli solidnie przygotować do zawodu. Ponadto powinny one być odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Należy przy tym z przymrużeniem oka traktować tzw. ?przyszłościowe kierunki?, ponieważ trendy, również na rynku pracy, ulegają dynamicznym zmianom i bywają przewrotne. Nie można zapominać o tym, że na zakończenie kształcenia wymagane jest potwierdzenie zaliczenia kursu, odbycia szkolenia czy nauki w formie certyfikatu lub dyplomu. Nie bez znaczenia są oczywiście aktualne zainteresowania kandydata i jego predyspozycje do wykonywania określonych zawodów, wszak przymuszanie się do nauki zagadnień i kształcenie w profesji, w której nie czujemy się dobrze może, o ile w ogóle, być rozwiązaniem o krótkotrwałej efektywności, a w najgorszym wypadku prowadzić do wypalenia zawodowego i niechęci do podejmowania dalszych prób przekwalifikowania się.

Zarazem praktyczną i wygodną formą dokształcania się są szkoły policealne. Wyjątkowo rozbudowaną ofertę dydaktyczną posiada spółka TEB Edukacja, która swoje oddziały prowadzi w 47 miastach. Na słuchaczy czeka ponad 35 kierunków kształcenia, wśród których wymienić można m.in.: grafikę komputerową, fotografię artystyczną, instruktora fitness, odnowę biologiczną. Część kierunków jak np. informatyka, BHP, rachunkowość kończy się uzyskaniem tytułu technika.

Tym, co wyróżnia szkoły TEB na tle konkurencyjnych placówek tego typu jest oferta kierunków medycznych i kosmetycznych, realizowana w ramach szkoły policealnej. Dla zainteresowanych pracą w branży medycznej przygotowano możliwość kształcenia się np. w zawodzie asystentki lub higienistki stomatologicznej, technika farmaceutycznego, technika elektroradiologa, rejestratorki medycznej czy technika masażysty. Odpowiednie przysposobienie do wymienionych profesji można zdobyć na przestrzeni od roku do 2,5 lat. Oferta szkół medycznych powstała w odpowiedzi na niedobory w pewnych obszarach sektora medycznego.

Bogatą ofertę proponują również technika TEB Edukacja. Technik informatyk, technik organizacji reklamy, czy usług fryzjerskich to tylko kilka z wielu możliwych kierunków oferowanych przez ten typ szkół.

Placówki przygotowują swoich uczniów do zdobycia uprawnień państwowych niezbędnych do wykonywania danego zawodu, co więcej, notowany jest wysoki wskaźnik zdawalności wśród osób przystępujących do zewnętrznych egzaminów zawodowych. Składa się na niego wiele czynników: od warunków sprzyjających zdobywaniu wiedzy (kameralne grupy, wykwalifikowani nauczyciele, świetne wyposażenie sal dydaktycznych i pracowni), przez program nauczania akcentujący praktyczne zastosowanie, aż po wygodny tryb kształcenia: stacjonarny lub weekendowy.

Firma TEB Edukacja znana jest głównie ze szkół policealnych, ale od początku swojego istnienia, czyli od roku 1994, kiedy to została założona przez Towarzystwo Edukacji Bankowej Grupa TEB, zrzeszająca kilka podmiotów edukacyjnych, rozwinęła się w kierunku szkół średnich i kształcenia w takiej formie jak kursy zawodowe i szkolenia.

Za popularnością i jakością placówek edukacyjnych TEB przemawia dobór kadry nauczycielskiej, złożonej z praktyków z dziedzin, w których odbywa się kształcenie oraz doświadczonych dydaktyków akademickich. Słuchacze i uczniowie mają ponadto dostęp do nowoczesnych narzędzi stosowanych w nauczaniu, np. e-learningu, a prowadzenie zajęć odbywa się przy udziale sprzętu multimedialnego, tablic interaktywnych itp., wszystko po to, by poprawić skuteczność przekazywania i zapamiętywania informacji.

 

Źródło TEB. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy