Polityka Wiadomości branżowe

Zachowania i preferencje Polaków w styczniu

Warszawa, 17 stycznia 2014 r. – Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się na początku stycznia, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (57,55 proc.). Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość (37,68 proc.) oraz Platforma Obywatelska (36,25 proc.) – wyniki styczniowej fali badania* GfK Polonia na temat preferencji partyjnych Polaków.W
Warszawa, 17 stycznia 2014 r. ? Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się na początku stycznia, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (57,55 proc.). Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość (37,68 proc.) oraz Platforma Obywatelska (36,25 proc.) ? wyniki styczniowej fali badania* GfK Polonia na temat preferencji partyjnych Polaków.

W porównaniu z grudniową falą badania spadły notowania PiS o 1,85 punktu proc. do 37,68 proc., natomiast wzrosły notowania PO o 2,49 punktu proc. do 36,25 proc. Do Sejmu dostałyby się jeszcze: Sojusz Lewicy Demokratycznej (9,78 proc., -0,06 punktu proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe (5,75 proc., -0,02 punktu proc.). Poza parlamentem znalazłyby się: Twój Ruch (3,55 proc.), Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry (2,23 proc.), nowe ugrupowanie Polska Razem Jarosława Gowina (1,3 proc.), Nowa Prawica Janusza Korwina-Mikkego (0,82 proc.), Liga Polskich Rodzin (0,6 proc.), Partia Kobiet (0,41 proc.), Polska Jest Najważniejsza (0,33 proc.), Samoobrona RP (0,28 proc.), Unia Pracy (0,28 proc.), Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (0,26 proc.), Zieloni 2004 (0,18 proc.), Prawica Rzeczypospolitej (0,16 proc.), Socjaldemokracja Polska    (0,14 proc.).

Prezentowane wyniki preferencji partyjnych obliczono na podstawie połączonych dwóch kategorii respondentów deklarujących swój udział w wyborach ? tych, którzy wskazali jakąś partię oraz tych, którzy jeszcze się wahają (wynik imputowany).

Frekwencja
Na początku stycznia ponad połowa respondentów deklaruje, że wzięłaby udział w wyborach (26,89 proc. zdecydowanie tak; 30,66 proc. raczej tak). W wyborach nie wzięłoby udziału 33,65 proc. z nich (22,88 proc. zdecydowanie nie; 10,77 proc. raczej nie). Udziału w wyborach nie jest pewny prawie co dziesiąty Polak.
 
Wyborcy niezdecydowani

Wśród tych, którzy deklarują chęć udziału w wyborach, niemal 1/3 Polaków (29,45 proc.) jest niezdecydowana, na jaką partię głosować. W porównaniu z badaniem listopadowym odsetek wyborców wahających się wzrósł o 1,5 punktu proc. Prognoza rozkładu głosów wśród osób niezdecydowanych wskazuje, iż większość ich głosów otrzymałaby PO (40,06 proc.) i PiS (34,08 proc.).

Dodatkowe informacje o badaniu
Badanie zachowań i preferencji wyborczych jest kontynuacją badań prowadzonych przez instytut GfK Polonia od 2005 roku na zlecenie redakcji dziennika Rzeczpospolita. Od 2011 roku instytut GfK Polonia prowadzi badanie niezależnie, na potrzeby partii politycznych, organizacji społecznych, administracji publicznej i rządowej.
 
*  Styczniowa fala badania została przeprowadzona w dniach 10-12 stycznia 2014 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby pełnoletnich Polaków wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020.

**  Rozkład głosów oddanych na partie dla osób niezdecydowanych, rejestrowany w pytaniu o preferowaną partię, został zaimputowany (odtworzony) za pomocą wielomianowego modelu regresji logistycznej, oszacowanego w oparciu o szczegółowe cechy społeczno-demograficzne badanego respondenta.

Przedziały ufności
Badanie preferencji politycznych to estymacja przedziałowa, której wynikiem nie jest ocena punktowa, czyli konkretna wartość, ale pewien przedział, do którego z określonym prawdopodobieństwem (zwykle 95 proc.) należy szacowana wartość parametru (w tym przypadku głosowanie na konkretną partię). Podstawowym pojęciem estymacji przedziałowej jest przedział ufności. Prezentowane przedziały ufności zostały obliczone w oparciu o nieparametryczną metodę estymacji bootstrap uwzględniającą dwustopniowy schemat konstrukcji próby (w przypadku złożonych schematów losowania, a takie stosuje się w tym i podobnych badaniach typu face-to-face, klasyczne metody obliczania przedziałów ufności oparte na Centralnym Twierdzeniu Granicznym byłyby niepoprawne).
Ilość replikacji została ustalona na poziomie i=1000.

< p>Sprostowanie

W styczniowej fali badania preferencji wyborczych Polaków instytutu GfK Polonia na liście badanych ugrupowań omyłkowo znalazła się partia Polska Jest Najważniejsza, która formalnie od grudnia 2013 roku włączyła się w tworzenie nowego ugrupowania Polska Razem Jarosława Gowina. Umieszczenie jej na liście partii nie wpływa na pozostałe ogólne wyniki zawarte w badaniu. Jednocześnie, ze względu na podobieństwo elektoratów wymienionych ugrupowań i okoliczności powstawania nowej partii, dla celów szacowania wielkości trendów łączne uwzględnienie wyników obydwu partii nie jest błędne.   GfK
Instytut GfK to jeden z największych międzynarodowych, niezależnych, niezwiązanych z żadną grupą kapitałową lub komunikacyjną, instytutów badawczych na świecie. Zatrudnia ponad 13 000 ekspertów na ponad 100 rynkach. W 2012 roku instytut GfK wypracował sprzedaż na poziomie 1,51 miliarda euro.

Źródło GfK Polonia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy