Praca Wiadomości branżowe

Pracownicy to cenią czyli o dobrej atmosferze w pracy

Dobra atmosfera w pracy to nie tylko „przyjemne funkcjonowanie”. Niektórzy błędnie kojarzą ją z luzem. Tymczasem przecież kompletnie nie o to chodzi. Co tworzy naprawdę świetną atmosferę i dlaczego jej budowanie się opłaca?Przeprowadzone kilka miesięcy temu przez firmę Grafton Recruitment Polska badania pokazały, że dla mężczyzn w pracy najważniejsze jest

Dobra atmosfera w pracy to nie tylko ?przyjemne funkcjonowanie?. Niektórzy błędnie kojarzą ją z luzem. Tymczasem przecież kompletnie nie o to chodzi. Co tworzy naprawdę świetną atmosferę i dlaczego jej budowanie się opłaca?

Przeprowadzone kilka miesięcy temu przez firmę Grafton Recruitment Polska badania pokazały, że dla mężczyzn w pracy najważniejsze jest wynagrodzenie. Kobiety natomiast najbardziej cenią sobie doskonałą atmosferę.* Czy to oznacza, że panie są skłonne pracować ze mniej, byleby w dobrym klimacie? Być może. Jedno jest pewne- czynniki pozaekonomiczne zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w stosunku pracowników do miejsca pracy. Wzajemny szacunek, sprawna komunikacja, poczucie sprawiedliwości i przynależności do wspólnoty to czysta korzyść dla pracowników. Świadomość, że w miejscu pracy możemy realizować swoje zadania w naprawdę dobrym klimacie po prostu motywuje. Harmonijne, przyjazne środowisko pracy to zatem czynnik zwiększający wydajność zatrudnionych, sprzyjający rozwojowi organizacji, a więc oddziałujący na to, co dla pracodawcy jest przecież niezwykle istotne ? komentuje Katarzyna Kołodziejczyk, Management Board Assistant GRUPA 365 NET.

Atmosfera w pracy to naprawdę ważny element marketingu wewnętrznego w firmie. Znaczenie nadrzędne mają relacje. Zarówno w ujęciu pionowym (przełożony- pracownik), jak i poziomym (pracownicy na równorzędnych stanowiskach). Świecić przykładem w tym kontekście powinien właśnie przełożony. Wzajemny szacunek, życzliwość, otwartość i gotowość do rozmowy są tym, co sprzyja unikaniu konfliktów. Gdy takowe już jednak się przytrafią, ważna jest szybka reakcja i rozwiązywanie ich w zalążku. Właściwy obieg informacji, określone procedury oraz jasny podział zadań warunkują natomiast sprawność i harmonijność działań. Liczy się także sprawiedliwość oraz odpowiednie podejście i reakcja przełożonego na określone zachowania pracowników. Zatrudnieni muszą czuć, że gdy na to zasługują są doceniani.

Tym co tworzy dobry klimat jest także poczucie wspólnoty pracowników. Powinni oni dokładnie znać wspólny cel swoich działań. Odpowiednio zmotywowany pracownik umie doskonale, w idealnych proporcjach łączyć elementy współpracy i rywalizacji. Znaczenie ma tu także integracja, którą budować można na wiele sposobów, chociażby poprzez organizowane specjalnie w tym celu spotkań, czy wyjazdów łączących szkolenia z integracją.

A to już wiesz?  Kobiece sukcesy w branży HR

Na ekosystem środowiska pracy wpływ mają wszystkie jego składowe. Budowa dobrej atmosfery możliwa jest tylko poprzez spójne i zintegrowanie działania w odniesieniu do wszystkich składających się na nią wymiarów. Znaczenie ma bowiem cała kultura organizacyjna.

 

 

* źródło: Badanie "I Love my Job" przeprowadzone przez firmę Grafton Recruitment Polska, w styczniu tego roku za pomocą ankiet internetowych, na grupie 1,3 tys. osób; www.grafton.pl

Źródło GRUPA 365 NET. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy