Edukacja Wiadomości branżowe

mFundacja stawia na edukację matematyczną

W Dzień Liczby Pi ruszają programy grantowe i stypendialne fundacji należącej do mBanku. To część strategii ?M jak Matematyka?, w ramach której mFundacja zamierza długotrwale wspierać edukację matematyczną oraz rozwijać u polskich uczniów umiejętność logicznego myślenia.

Funkcjonująca w przestrzeni publicznej od 20 lat Fundacja mBanku (dawniej BRE Banku) zyskała nie tylko nową nazwę, ale również strategię. Program ?M jak matematyka? zakłada szereg działań społecznych skoncentrowanych na długotrwałym i kompleksowym wsparciu edukacji matematycznej w Polsce.

Organizacja będzie promować i dofinansowywać inicjatywy służące rozwijaniu myślenia matematycznego i kształtowaniu umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach codziennego życia, również nauki.

Jedną z kluczowych aktywności będą programy grantowe i stypendialne skierowane do środowisk zajmujących się matematyką: nauczycieli, pasjonatów nauki oraz rodziców zaangażowanych w efektywne kształcenie swoich dzieci.

Pierwsze konkursy startują 14 marca 2014 r. ? w światowym Dniu Liczby Pi. O granty w programie ?mPotęga? mogą ubiegać się m.in.: szkoły i organizacje pozarządowe, chcące w ciekawy i nieszablonowy sposób promować naukę matematyki wśród uczniów. Zdolni uczniowie i studenci mogą zaś wziąć udział w programie stypendialnym ?Mistrzowie matematyki?.

Skupienie uwagi na problemie kształcenia matematyki to nowa i innowacyjna koncepcja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. ? Wspierając edukację matematyczną, mFundacja realizuje nie tylko zadania społeczne, ale również cel ważny z perspektywy mBanku ? zauważa Iwona Ryniewicz, prezes fundacji. ? Matematyka to podstawa ekonomii i finansów. Budowa solidnych fundamentów wiedzy w tym zakresie będzie skutkować w przyszłości efektywnym kształceniem świadomych klientów oraz kompetentnych pracowników instytucji finansowych ? dodaje Ryniewicz.

Działalność Fundacji mBanku dotyka istotnego problemu społecznego. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez organizację Eurydice na piętnastolatkach, aż 20,5 proc. polskich uczniów osiąga słabe wyniki w matematyce. Jest to rezultat znacznie przewyższający średnią dla krajów OECD i niemal trzy razy gorszy niż w wypadku Finlandii, gdzie matematyki uczy się najskuteczniej.

? Działania mFundacji będą miały na celu zmianę sposobu postrzegania matematyki wśród uczniów ? pokazanie, że nie jest nudna i trudna, ale intrygująca, ciekawa i niezmiernie przydatna ? podsumowuje Iwona Ryniewicz.


Informacje na temat programu grantowego ?mPotęga?

Program ?mPotęga? przeznaczony jest dla szkół i organizacji pozarządowych z województw mazowieckiego i łódzkiego, mających pomysł na konkursy, gry, seminaria lub inne działania, które w ciekawy i nieszablonowy sposób będą promować naukę matematyki. Granty zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz uczniów z gimnazjów, liceów i techników. Na realizację swoich pomysłów zwycięzcy konkursów otrzymają od 2 do 5 tys. złotych (w przypadku szkół podstawowych) lub od 5 do 8 tys. złotych (w przypadku gimnazjów, liceów i techników). Wnioski przyjmowane będą od 14 marca za pośrednictwem nowej strony internetowej mFundacji.


Informacje na temat konkursu stypendialnego ?Mistrzowie matematyki?

?Mistrzowie matematyki? to stypendia przyznawane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz studentom wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie nauk ścisłych, jaką jest matematyka. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy stypendialne. Wnioski składać można od 14 marca w internecie na stronach mFundacji.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts