Praca Wiadomości branżowe

Zdrowie pracowników w Wielkopolsce – Prezentujemy unikatowe dane z Raportu Zdrowia Medicover

Jak wygląda portret zdrowotny pracowników w Wielkopolsce? Jakie są najczęstsze powody wizyt u lekarza oraz zwolnień lekarskich? Ile kosztuje choroba i kto ponosi jej koszty? Jak pracodawca może obniżyć koszty choroby swoich pracowników? Na te i inne pytania odpowiadają autorzy Raportu Zdrowia Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia”. Raport Zdrowia Medicover to unikatowa, 5-letnia analiza, obrazująca

Jak wygląda portret zdrowotny pracowników w Wielkopolsce? Jakie są najczęstsze powody wizyt u lekarza oraz zwolnień lekarskich? Ile kosztuje choroba i kto ponosi jej koszty? Jak pracodawca może obniżyć koszty choroby swoich pracowników? Na te i inne pytania odpowiadają autorzy Raportu Zdrowia Medicover ?Praca. Zdrowie. Ekonomia?.

Raport Zdrowia Medicover to unikatowa, 5-letnia analiza, obrazująca kondycję zdrowotną polskich pracowników. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych medycznych blisko 180 tys. zatrudnionych w wieku 18-67 lat.

Pracownicy województwa wielkopolskiego stanowili 10% badanej populacji (prawie 18 tys. osób). Wśród nich było 60% mężczyzn i 40% kobiet. Najliczniejszą grupę (45%) stanowiły osoby w wieku 30-39 lat.

Obraz zdrowia pracowników Wielkopolski

Ze zgromadzonych danych wynika, że mniej niż połowa pracowników w Wielkopolsce (47%) ma prawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI). Pozostali zmagają się z nadwagą (36%) lub otyłością (14%). 3% pracowników ma niedowagę. Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni posiadają prawidłowe BMI (64% vs. 34%).

Jednocześnie tylko 42% pracowników w Wielkopolsce ma prawidłowy poziom cholesterolu, zaś u 30% osób poziom cholesterolu przekracza poziom 220 mg/dl. Co piąty pracownik regionu (22%) ma podwyższone ciśnienie tętnicze.

Najczęstsze powody wizyt lekarskich wśród pracowników w Wielkopolsce

Z jakich powodów pracownicy Wielkopolski odwiedzają lekarza? Najczęstszy powód (dotyczy aż 51% wizyt) ? to badania i porady o charakterze profilaktycznym. Składają się na nie zarówno wizyty z zakresu medycyny pracy, jak i profilaktyki indywidualnej, w tym związane ze szczepieniami.

Kolejne miejsca na liście najczęstszych powodów porad lekarskich zajmują: infekcje górnych dróg oddechowych (32%), choroby układu ruchu (18%), urazy (10%) oraz choroby układu krążenia (8%).

Najczęstsze powody zwolnień lekarskich pracowników w Wielkopolsce

Okazuje się, iż najczęstsze powody wizyt u lekarza nie pokrywają się z najczęstszymi powodami zwolnień lekarskich. Wśród tych ostatnich prym wiedzie ciąża i poród, z którymi związanych jest aż 40% dni wszystkich zwolnień pracowników w regionie. Choroby układu oddechowego (gł. infekcje, przeziębienia) są powodem 23% dni zwolnień, choroby układu ruchu ? 7% oraz urazy ? kolejnych 7%. Inne przyczyny występują relatywnie rzadziej.

Zarówno powody wizyt, jak i zwolnień lekarskich pracowników w Wielkopolsce, nie różnią się istotnie od przyczyn typowych dla ogólnopolskiej populacji osób zatrudnionych.

A to już wiesz?  CYBEX rozpoczyna współpracę z super modelką Karoliną Kurkovą

Jakie koszty choroby pracownika ponosi pracodawca?

Choroby zdarzają się wszystkim pracownikom, bez względu na miejsce czy charakter wykonywanej pracy. To naturalne zjawisko, które jednak ma swoją cenę. Koszty ponosi zarówno pracownik, pracodawca, społeczeństwo, jak też cała gospodarka.

Jakie koszty choroby pracownika ponosi pracodawca? Są to przede wszystkim koszty krótkoterminowych zwolnień lekarskich (absencji), a także straty związane z mniejszą efektywnością niedysponowanych pracowników, wykonujących swoją pracę pomimo choroby (tzw. prezenteizm).

Ile kosztuje choroba? Unikatowe dane Medicover

Eksperci Medicover policzyli koszty absencji i prezenteizmu dla siedmiu chorób najczęściej występujących wśród pracowników (nadciśnienie tętnicze, bóle grzbietu, alergia i astma, cukrzyca, bóle głowy, choroby układu pokarmowego oraz infekcje dróg oddechowych), w przeliczeniu na jedną osobę zatrudnioną w firmie.

Analizie poddano zarówno pracowników objętych opieką w Medicover, jak i korzystających z usług pozostałych placówek prywatnych i publicznych. Okazało się, iż koszty przypadające na jednego pracownika pozostającego pod opieką Medicover w przypadku wszystkich wymienionych chorób są niższe niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce. W przypadku niektórych schorzeń są one nawet kilkukrotnie niższe, np. w przypadku cukrzycy - 6,7 razy niższe (11 zł w Medicover vs. 70 zł poza Medicover), a nadciśnienia tętniczego ? 5 razy niższe (16 zł vs. 80 zł). Eksperci policzyli też długość zwolnień. I tak dla chorób górnych dróg oddechowych i bólów grzbietu zwolnienia lekarskie pracowników będących pod opieką Medicover są o 1/3 krótsze od zwolnień wystawianych w całej Polsce.

Najważniejszy wniosek z tej analizy: średni roczny koszt absencji i nieefektywnej obecności w pracy (czyli prezenteizmu) przypadający na statystycznego pracownika będącego pod opieką Medicover, jest blisko dwukrotnie niższy niż w przypadku pracownika korzystającego z innej formy opieki medycznej (816 zł w Medicover vs. 1457 zł poza Medicover, czyli różnica aż o 641 zł!). Koszty te dotyczą 7 najczęściej występujących chorób, więc można przypuszczać, że rzeczywiste oszczędności są znacznie większe.

Z czego wynikają tak duże różnice w koszcie opieki w Medicover i poza Medicover?

Osoba ubezpieczona w Medicover znacznie krócej oczekuje na wizytę lekarską, ma zapewnioną szybką i profesjonalną pomoc. Łatwy dostęp do wizyt powoduje, że pracownik na początku choroby korzysta z krótszego zwolnienia, bowiem jeśli nawet objawy choroby nie ustąpią, może w każdej chwili ponownie zgłosić się do lekarza i przedłużyć zwolnienie. Osoba niekorzystająca z opieki w Medicover, ze względu na dłuższy czas oczekiwania na wizytę, z reguły przebywa na dłuższym zwolnieniu po to, by kolejny raz nie stać w kolejce ? zauważa dr Agnieszka Motyl, współautorka Raportu.

A to już wiesz?  Idzie wiosna - wsiądź na rower

Co jeszcze wpływa na koszt choroby i jak można ten koszt obniżyć?

Warto podkreślić również czynniki, które wpływają na koszt choroby, poza niezależnymi aspektami takimi jak jej specyfika, częstość występowania czy wiek chorego. Okazuje się, że zaskakująco wiele zależy od współpracy lekarza z pacjentem, tego jak szybko zostanie udzielona porada medyczna oraz jaka będzie jej jakość. Ważne są także różnorodne możliwości komunikacji (w tym dostęp do konsultacji i wyników on-line) oraz przestrzeganie zaleceń.

Wyniki badania potwierdziły, że łatwy dostęp do porady medycznej pozwala uniknąć nieskutecznego leczenia i szybciej wrócić do zdrowia. Obserwuję to również w mojej codziennej praktyce lekarskiej ? podsumowuje dr Agnieszka Motyl. Koszty choroby, w tym długość zwolnienia, mogą być ograniczone poprzez korzystanie z kompleksowej opieki zdrowotnej realizowanej na czas, której efekty leczenia są monitorowane poprzez Wskaźniki Jakości Klinicznej - dodaje.

Okiem pracodawcy

W ubiegłym roku, koszt zasiłków chorobowych wypłaconych w Polsce przekroczył 13,3 mld złotych! Pracownik jest nieobecny z powodu choroby średnio 12 dni w roku. Do tego kilka razy w roku chodzi do lekarza w godzinach pracy, a w czasie złego samopoczucia mniej wydajnie pracuje. Należy także doliczyć koszt wynikający z niepełnego wykorzystania maszyn, budynków i kapitału przedsiębiorstwa oraz wynagrodzenie za nadgodziny zlecone pozostałym pracownikom lub koszty rekrutacji pracowników na zastępstwo. Zatem średni całkowity koszt absencji chorobowej na jednego pracownika wynosi od 3000 złotych do nawet 4500 złotych rocznie. Pracodawcy mają coraz większą świadomość, że koszty chorób pracowników można ograniczyć dzięki kompleksowej opiece zdrowotnej i ułatwieniu dostępu do lekarza. Wykupujący taką opiekę dla swoich pracowników oceniają, że jej korzyści są większe od kosztów: mniej nieobecności w czasie choroby, mniej czasu spędzonego w poczekalniach, wcześniejsze leczenie schorzeń i w rezultacie wyższa wydajność pracy. A do tego większa lojalność pracowników, szczególnie kobiet, doceniających opiekę zdrowotną finansowaną przez pracodawcę ? mówi Jeremi Mordasewicz, przedsiębiorca, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan i jej reprezentant w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

A to już wiesz?  Znajdź czas na relaks!

Komentarz ekonomisty

W perspektywie makroekonomicznej znaczenie zdrowia dla gospodarki kraju jest doceniane na całym świecie, choć niestety, jeszcze niedostatecznie w Polsce. Próbuje się także liczyć koszty chorób, nie tylko w ujęciu kosztów bezpośrednich, ale także kosztów pośrednich, związanych z zaniechaniem leczenia lub skutkami zaniedbań. A tymczasem tylko naprawdę zdrowy i spokojny o swoje zdrowie pracownik jest wysoko produktywny i kreatywny. Dlatego bardzo cenne są wnioski, które możemy wyciągnąć z badania Medicover. Portret zdrowotny statystycznego pracownika oraz koszt związany z konkretnymi chorobami to wartościowe informacje, które możemy przekuć na politykę firmy w zakresie zdrowia i profilaktyki - zaznacza ekonomista, prof. Witold Orłowski.

Medicover ? 20 lat doświadczenia w zakresie opieki zdrowotnej

Przedsiębiorcy, wybierając partnera, któremu powierzą zdrowie swoje i swoich pracowników, zwracają szczególną uwagę na jakość świadczonych usług, kompleksowość i dopasowanie oferty do ich potrzeb.

Mając na uwadze powyższe czynniki, Medicover już od blisko 20 lat zapewnia Klientom profesjonalną opiekę zdrowotną: od profilaktyki, opieki podstawowej i medycyny pracy, poprzez konsultacje specjalistyczne, zaawansowaną diagnostykę, stomatologię i rehabilitację, aż po pełnoprofilową opiekę szpitalną.

W Europie Medicover troszczy się o zdrowie ponad miliona osób, realizując rocznie ponad 6,5 miliona wizyt medycznych i wykonując ponad 94 miliony badań laboratoryjnych. Medicover wyróżnia unikatowy model opieki nad pacjentem, u którego podstaw leży zapewnienie dopasowanej opieki medycznej, dostarczonej we właściwym miejscu i czasie. Naszym Klientom przedstawiamy także rekomendacje działań profilaktycznych, obejmujące kursy pierwszej pomocy oraz wykłady i seminaria na temat zapobiegania i leczenia wybranych chorób, mające na celu wzrost efektywności pracy, zmniejszenie kosztów nieobecności i poprawę samopoczucia pracowników.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Medicover. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy