Polityka Wiadomości branżowe

Należy łączyć systemy energetyczne w Europie ? stwierdzono podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Wśród krajów Europy Centralnej panuje zgoda co do tego, żeby łączyć systemy energetyczne, aby energia nie była już nigdy wykorzystywana jako narzędzie geopolityczne ? powiedział Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress ? EEC).

Podczas drugiego dnia VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyło się kilka debat poświęconych problematyce energetycznej. Rozmawiano m.in. o ograniczeniach tradycyjnej energetyki, wewnętrznym rynku energii w UE, niepewnej przyszłości rynku energii po roku 2030 oraz o unii energetycznej i scalaniu Europy w obszarze energii, transportu i komunikacji.

? Nie uda się scalić Europy bez transgranicznych połączeń w zakresie energii, korytarzy drogowych i kolejowych oraz sieci telekomunikacyjnej ? powiedział Dominique Ristori, dyrektor generalny ds. Energii Komisji Europejskiej podczas sesji ?Scalanie Europy ? od Korytarza Północ-Południe do unii energii, transportu i komunikacji?.

Jak przyznał Ristori, korytarz miałby fundamentalne znaczenie dla regionu Europy Środkowej ? pozwoliłby bowiem wykorzystać jego potencjał. ? Wciąż nie możemy powiedzieć, że to się stało. Wciąż brakuje połączeń. Co to oznacza? Europa Środkowa jest grupą rynków, które są bardziej ?krajowe? niż wspólne. Efektem tego jest np. niewystarczająca konkurencyjność rynku gazowego. Naszym wyzwaniem jest zmiana jeśli chodzi o dostawców i źródła energii ? powiedział Ristori.

Zdaniem dyrektor generalny ds. energii Komisji Europejskiej, korytarz byłby ważny w kontekście rozwoju możliwości przesyłowych gazu. Bruksela dąży bowiem do zmniejszenia uzależnienia od gazu z Rosji. Chciałaby, aby Unia Europejska importowała większe ilości gazu z krajów Azji, Iranu, czy też Afryki Północnej.

Kolejnym krokiem, który pozwoliłby na dywersyfikację dostaw, ale także wzmocnienie bezpieczeństwa gazowego, byłby import gazu z USA. ? To byłoby korzystne dla rozwoju naszego rynku i wzrostu bezpieczeństwa ? powiedział Dominique Ristori. Jak zaznaczył, Komisja Europejska wspiera takie działania, bo to będzie korzystne dla wszystkich.

W Polsce ważnym elementem uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu jest budowa gazoportu. Jan Chadam, prezes Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, stwierdził, że gazoport jest wraz z gazowymi interkonektorami istotnym elementem wzmacniającym bezpieczeństwo gazowe kraju. ? Jestem optymistą. Myślę, że w tym roku skończymy gazoport, ale to także zależy od naszych partnerów z Włoch ? powiedział.

O inwestycjach mówił także Piotr Chełmiński, członek zarządu ds. rozwoju i energetyki PKN Orlen ? Jak już mówimy, że coś zrobimy, to robimy. Podjęliśmy decyzję o budowie dwóch bloków gazowo-parowych. Pierwszy to blok 463 MW we Włocławku. Jego rozruch będzie następował już w tym roku, oddanie komercyjne na przełomie roku bieżącego i roku kolejnego. Projekt w Płocku, oparty na nieco nowszej technologii, będzie realizowany w najbliższym czasie, a właściwie powinienem powiedzieć, że już na dniach wmurujemy kamień węgielny. Uruchomienie tego zakładu przewidujemy na przełomie lat 2017/2018.

Z kolei Marek Woszczyk, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna, na sesji ?Koniec tradycyjnej energetyki? Transformacje i strategie" stwierdził ? Stawiamy linię demarkacyjną między energetyką konwencjonalną a, nazwijmy to, energetyką przyszłości. Moim zdaniem, tzw. energetyka konwencjonalna jest po części energetyką przyszłości.

Jednak zdaniem Krzysztofa Zamasza, prezesa ENEA, możliwość zmiany modelu energetyki w Polsce jest ograniczona. Powodem tego jest infrastruktura, system wsparcia i zasoby naturalne kraju.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.
W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym ? www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze ? Grupa PTWP SA ? www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice


dostarczył infoWire.pl
Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts