Polityka Wiadomości branżowe

Dziesięć przykazań samorządowca

Dziesięć przykazań samorządowca

?Rodzina obywatelska. Rodzina ? Wspólnota ? Samorząd? to hasło II Kongresu Polskiej Rodziny, który odbył się w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 200 przedstawicieli organizacji prorodzinnych, samorządów oraz świata nauki. Owocem prac kongresowych jest Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie, na podstawie którego organizacje i ruchy społeczne uczestniczącew Kongresie będą przyznawały przed jesiennymi wyborami samorządowymi Certyfikaty Kandydata Przyjaznego Rodzinie.

 

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny (CŻiR) po raz drugi zorganizowało Kongres Polskiej Rodziny. Jednym z głównych wniosków wypracowanych podczas I Kongresu było przekonanie, że aby wybrnąć z bieżącego kryzysu ekonomicznego oraz bardziej trwałego i groźnego kryzysu cywilizacyjnego, należy przywrócić tradycyjne miejsce i rolę rodziny w społeczeństwie i państwie. - Uważamy, że podstawowym warunkiem efektywnego wypełniania funkcji przez rodzinę jest stworzenie otoczenia, w którym mogłaby ona swobodnie realizować swoje potrzeby oraz rozwijać talenty osób ją tworzących ? wyjaśnia Jacek Sapa prezes CŻiR.

Najbliższym otoczeniem rodziny jest wspólnota lokalna zorganizowana w samorząd terytorialny. Dlatego tegoroczne prace kongresowe koncentrowały się na relacjach rodziny z samorządem i jego instytucjami. Zdaniem organizatorów spotkania, zagadnienie to jest szczególnie ważne ze względu na wyznaczone na jesień bieżącego roku wybory do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, w trakcie których wybierzemy naszych przedstawicieli do władz lokalnych. - To nie bezosobowy samorząd, a konkretni ludzie w zarządach, radach miast i gmin będą podejmowali ważne dla całej wspólnoty lokalnej decyzje. Trzeba by te decyzje były podejmowane w duchu służby rodzinie, na której oparta jest owa wspólnota ? podkreśla Sapa.

Zdaniem Ireneusza Jabłońskiego z Centrum im. Adama Smitha, między rodziną a samorządem rozciąga się ogromna przestrzeń aktywności społecznej i obywatelskiej: - Do kompetencji samorządu należą m.in. bezpieczeństwo, edukacja, kultura i prowadzenie polityki społecznej. To, w jaki sposób będą realizowane te zadania przez władze samorządowe, będzie miało istotny wpływ na pozycję i rozwój wspólnoty lokalnej opartej na rodzinach.

Kongres Polskiej Rodziny podzielono na trzy bloki tematyczne: W bloku I Rodzina a wspólnota prof. Michał Wojciechowski oraz red. Bartosz Marczuk omówili trwałe więzi i relacje między rodziną a samorządem. Podczas bloku II Samorząd dla rodziny ? możliwości, ekonomista Ireneusz Jabłoński wraz z Piotrem Uścińskim, starostą wołomińskim, zaprezentowali formalne i rzeczywiste możliwości wsparcia rodziny przez instytucje samorządu terytorialnego. Blok III Samorząd dla rodziny ? dobre wzorce był okazją do przedstawienia wybranych wielofunkcyjnych rozwiązań wypracowanych i stosowanych przez polskie miasta. Tu prelegentami byli: wiceprezydent Szczecina, Krzysztof Soska oraz Adam Poliński, wiceprezydent Białegostoku.

Podsumowaniem II Kongresu Polskiej Rodziny było przyjęcie Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie, na podstawie którego organizacje i ruchy społeczne uczestniczącew Kongresie będą przyznawały Certyfikaty Kandydata Przyjaznego Rodzinie.

II Kongres Polskiej Rodziny był również okazją do przyznania kolejnych tytułów Ambasadora Życia i Rodziny. Uhonorowane zostały osoby czytelnie działające na rzecz obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wspierania prestiżowej instytucji jaką jest rodzina.Wśród wyróżnionych znaleźli się: JE ks. bp Andrzej Dzięga, ordynariusz diecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz dziennikarki Marzena Nykiel z portalu wPolityce.pl oraz W Sieci oraz Brygida Grysiak z TVN24. Do tej pory tytuł Ambasadora Życia i Rodziny przyjeli m.in.: przewodniczący KEP abp. Stanisław Gądecki, kard. Kazimierz Nycz, abp. Henryk Hoser oraz Krzysztofowi Ziemiec.

Przyznano również kolejne certyfikaty Szkoły przyjaznej rodzinie: Niepublicznej Szkole Podstawowej ?Źródła? ze Skierniewic, Prywatnej Szkole Podstawowej i Prywatnemu Gimnazjum ?Ad Astra? z Marek, Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej i Przedszkolu Montessori z Gdańska. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny nadaje Certyfikat szkołom chroniącym dzieci przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmującym działania formacyjne nakierowane na promocję wartości prorodzinnych. - Przyjęcie przez szkołę Certyfikatu jest swego rodzaju gwarancją realizacji przez szkołę wychowania dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla rodziny ? wyjaśnia Jacek Sapa.

 

 

***

Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny powstała aby promować, inicjować oraz wspierać działania podkreślające wartość życia i rodziny. Powstała by pracować nad rozwiązaniami, które stworzą przyjazne warunki dla rodzin w wypełnieniu jej naturalnych funkcji, w myśl zasady: rodzina receptą na szczęście. Nasze doświadczenia oparte są o działania związane m.in. z obchodami Narodowego Dnia Życia, Marszami dla Życia i Rodziny czy kampanią ?Stop dyktaturze mniejszości!?.

 

DEKALOG SAMORZĄDOWCA PRZYJAZNEGO RODZINIE do pobrania na stronie: http://media.neuron.pl/pr/278951/dziesiec-przykazan-samorzadowca


dostarczył infoWire.pl
Źródło Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts